http://samer.vingar.se
SAMER
En sida under domänen http://vingar.se  

VINDKRAFTVERK I FJÄLLEN
 & MILJÖ & KLIMAT

 

VINDKRAFTVERK I FJÄLLEN
 & MILJÖ & KLIMAT

Läs helst shaman-sidan först eftersom du förstår nedanstående bättre då::
http://samer.vingar.se/same-shamanism.htm

Idag borde vi bry oss mer om miljö och klimat. Ingen politiker eller företagare verkar vilja fatta eller bry sig om miljön, mer än vad som passar deras image mot okunniga naiva väljare eller konsumenter. Ser man på naturen med det som borde vara gamla äkta shamanska ögon & öron och har en medveten dubbelriktad kommunikation med de naturväsen som har koll på hur naturen fungerar och reagerar, och ser hur de osynliga energierna där fungerar så borde man få ett och annat att fundera på.

Renägare är bekymrade över klimatförändringarna med varmare klimat, mer snö och det för med sig att temperaturerna går upp över noll oftare, vilket gör att snön smälter och sedan fryser. Det kan ge ett eller flera skikt som renarna får svårt att ta sig igenom på jakt efter föda. Då är enda alternativet att man skaffar föda på annat sätt och kör ut till renarna, kostar extra pengar och arbete.

Sameland liksom typ Himalaya är idag hyfsat stora ganska lite industrialiserade = förstörda landytor och fungerar därmed som allt viktigare andningshål för Moder Jord i en allt mer förstörd värld. Mäter man idag med slagruteteknik på fjällbäckar kan man se att de följs av "el-linjer", som troligen delvis har att göra med att elen som vi jordar följer minsta motståndets lag, vatten leder.... Inte bra för naturen. Vi förstör med förbränning, med avgaser från fabriker, hem, bilar, flyg. Vi släpper ut gifter som sprids i bäckar och sedan hamnar i sjöar och hav. Vi är stressade och skickar ut negativa tanka som påverkar inte bara oss själva utan all natur, luft, jord, vatten. Allt detta påverkar Moder Jords system på "homeopatisk nivå".

Vindkraftverk i fjällen
Politiker vill idag sätta upp vindkraftverk i fjällen. Ett vindkraftverk gör att luften i omgivningen blir "energilös" och negativ på ett sätt inte vi idag tyvärr ej kan mäta med mänskliga instrument, men naturväsen är oroliga.
Fågelskådare tycker sig ha märkt minskning av fåglar i områden runt vindkraftverk, men det mesta är ovetenskapligt och synligt och därför väljer politiker och vetenskapsmän tyvärr den enkla åtgärden: det syns inte och är inte vetenskapligt dokumenterat, alltså finns det inte utan är bara flum och fantasier.

Nu handlar det inte bara om klimatet i Sameland och om den miljöförstöring som sker där, utan det som görs över hela jorden påverkar klimatet över hela jorden. Men att ytterligare förstöra miljön genom vindkraftverk verkar inte vettigt. Få samer är medvetna om detta, likt den övriga befolkningen och politiker och vetenskapsmän. Det är definitivt en dålig signal till miljön att förstöra, men de som bestämmer är ju inte i fjällen utan långt därifrån, så det påverkar inte dom primärt.

En parallell till hur vindkraftverk gör luften energilös är
kommunalt vatten blir genom transportsättet energilöst.
Jordstrålningscentrum anordnade ett alternativt VATTEN-SYMPOSIUM
där sådana saker kom fram, vilket man inte ens andas om i de vatten-möten som t ex Stockholm arrangerade samma år.
Där visades en film om hur en rysk professor med mänskligt gjorda instrument visade hur vatten på en plats långt bort från mänskligt nedskräpad miljö hade 40.000 gånger mer "energi" än kommunalt vatten. Lite mer info om detta finns på http://vatten.adante.se

De som har hand om makt och vetenskap är naturligtvis inte dummare än att de ser om sitt eget hus genom att sätta upp regelverk för att skydda sig själva som säger att man ska driva verksamheten inom det som är vetenskap... Och eftersom de som har makt och pengar styr vad man får forska på så tror du att man forska på sådant som kan dra undan mattan och visa att man har fel? Jag har fått många rapporter om att undersökningar som pekar åt fel håll har lagts ned. Det som behövs är bl a att vi människor måste bry oss, lära oss mer om den osynliga världen, lära oss att använda våra dolda outnyttjade förmågor. Lära oss att inte tro på massmedia för mycket utan försöka tänka brett och öppet själva. Det är inte svårt att hitta fel inom alla områden. Det finns en förening (Vetenskap och Folkbildning med mest universitets/högskolefolk i ledande positioner) som specialiserat sig på sådant, men tyvärr inriktar de sig bara på sådant som inte passar de som har makt. Många "höjdare" är idag "något" irriterade på deras enögda sätt att utnyttja sina kunskaper ensidigt och partiskt. En sa att om de använde sina kunskaper för att hitta fel hos sina kollegor så skulle de kunna kunna "paja" väldigt många doktorsavhandlingar och andra undersökningar, de istället lutar sig mot.

Men du är väl inte så lättlurad?

Kolla in Jordstrålningscentrums anslagstavla
http://www.jordstralningscentrum.se/anslagstavla.htm
och läs om hur Aschberg jobbar efter tips och medverkan från VOF-folk. Vi svenskar har en mycket naiv övertro på att politiker, företag och makt vill oss väl och inte som andra ser att de vill sig själva väl.

Sverker Olofsson är ju också en person som många tror blint på och tycker att han är bra.
Han fick in en alternativ grej (misstanken leder till VOF som tipsare) som skulle "balansera" el- och ev även jordstrålning så det blev mindre "farlig". Det var en jordad stickpropp av tysk (?) tillverkning som skulle sättas in i ett jordat uttag. (Väldigt likt BIOS-pluggen som du kan läsa om på http://bios.adante.se ). Nu är frågan vem som kunde avgöra om framför allt en elöverkänslig människa skulle reagera mindre på el med hjälp av pluggen. Sverker tog hjälp av en elektriker, vem kan tro att sådana har utbildning eller erfarenhet av elöverkänslighet? Vad gjorde han? Jo han skruvade sönder pluggen och såg att det inte fanns något elektriskt som var kopplat till de båda elkontakterna, det satt bara "något" som var kopplat till jordkontakterna. Alltså sa han: här finns ju inget som kan jobba och fungera. Sverker tog med ett hånleende pluggen och slängde den i sin berömda soptunna. Och alla som ev trott på alternativa lösningar till sådant fick veta att proffset Sverker kastat prylen i sin soptunna som värdelös. Precis som när Aschberg jobbar med alternativ är man noga med vad man säger. Sverker sa aldrig att den inte fungerade utan elkillen sa att det inte fanns någon koppling i pluggen som gjorde att den elektriskt kunde "jobba". När Aschberg tar upp alternativa saker säger han massor med saker som får okunniga naiva lyssnare/tittare att dra slutsatsen att det bara är skit, men han väljer orden mycket väl. Vi har lyssnat igenom inspelningar ordagrant och analyserat.
Men han fick visst en doktorshatt senare, kanske som tack för hjälpen att han motade bort "farliga alternativa" saker.

En sådan sak som den ryska professorn som visade att kommunalt vatten inte är "bra"  blev ju pinsamt för "makten", alltså kopplade man in VOF-föreningen, som letade på universitets hemsida och inte fann honom. Alltså gick man ut med att han bara var en bluff och inget att bry sig om. Hade man kunnat ryska och läst rätt hemsida eller kollat med folk på universitetet så  hade man hittat honom. Och varför skulle det krävas titel och universitetsanställning för att en person skulle ha rätt? En slagruteman hade gjort en del upptäckter, men han var bonde, alltså skrev man att någon i stil med att en bonde ju inte kunde ha koll på något som skulle kunna vara ens i närheten av vetenskap och alltså kunna vara riktigt på något sätt. osv osv. 
 

Läs mer om "den Osynliga världen" på t ex
http://jordstralningscentrum.se
http://adante.se
http://vingar.se
Gratis-prenumerera på Slagrutenytt som skriver om den osynliga världen och varje vecka har föredrag och kurser i Stockholm, men även om du bor långt därifrån så är det nyttigt att se vad det handlar om.
Läs gamla nummer och prenumerera på
http://slagrutenytt.vingar.se 
  

Mer om shamanism:  http://shaman.vingar.se
Mer om naturväsen:  http://devor.vingar.se
Mer om healing:  http://healing.vingar.se

 

Åter till SAME-sidan
SAME-Undersidor:

Samiskt hantverk
Frimärken med samisk anknytning
Samisk litteratur

Norska länkar och bilder
Same vykort
Shamanism
Vindkraftverk i fjällen & Miljö & Klimat
 
 
Till Laila Spiks hemsida
Till Lappland
Till Shamanism-sidan
där det också finns info om samer

Till Indian-sidan

Till Eskimåer, maya, aboriginer, maori, gamla Egypten, vikingar...
Till vingar.se