http://samer.vingar.se
SAMER
En sida under domänen http://vingar.se  

SHAMANISM
 

 

SHAMANISM

är ju en kunskap som tyvärr många okunniga folklivsforskare inte begriper sig på.
Eftersom de inte har grundkunskap får de ingen information de kan tillgodogöra sig av de shamaner de träffar. Sedan har väl inte alla naturfolks s k shamaner koll på att de har hjälp av diverse osynliga väsen i sådan grad att de har medveten dubbelriktad kommunikation med dem. Som inom alla andra yrken och intressen finns det olika grader av förståelse och kunskap. Enligt min uppfattning har tyvärr många shamaner tendens att ensidigt beordra de väsen som hjälper till, istället för att kommunicera för att komma på bästa möjliga lösningen och få ännu bättre resultat.

   Michael Harner som skrivit en shamanbok nedan, har levt med shamaner, blivit initierad och fått lära sig en del metoder, så han vet mycket mer än de flesta vad han pratar om.
Övriga vet ofta mindre av intresse för oss med kunskaper om healing, auror, chakror, osynliga hjälpar-väsen, tankens kraft etc. Glöm att shamaner, enligt många arkeologer och folklivsforskare, var knäppskallar med trummor som lurade folk. Säkert var kvalitetsbredden då liksom nu stor, men många hade stora kunskaper som gick i arv inom områden. som  skolmedicinen borde känna till idag. Dock var de inte vad vi idag kan kalla stora experter, de saknade de nätverk vi idag kan stödja oss på. En del alternativare kan delar av detta.
Många naturfolks shamaner var pga avstånd ofta ensamvargar utan de regelbundna träffar med likasinnade många har idag, när även kurser, föredrag, telefon, litteratur, brev, internet etc hjälper till med informationsutbyte och kunskapsspridning.

  Jag önskar att den kunskap, t ex om växters helande egenskaper, som finns inte ska försvinna utan förmedlas vidare ute i världen till kunniga intresserade shaman-arvtagare. Sådant intresserar tyvärr inte dagens läkevetenskap i tillräcklig omfattning, eftersom det inte är en patenterbar och därmed för ett vinstdrivande företag en ekonomiskt vettig investering.
Som verkligheten ser ut måste tyvärr det mesta i mitt tycke nödvändiga jobbet göras av ideella krafter. För ett vinstdrivande bolag lönar det sig tyvärr endast att producera patenterbara piller, ofta med biverkningar. Fördel med de som jobbar ideellt är att de ofta har nödvändigt intresse och grundkunskaper för att kunna tillgodogöra sig information.  
Med storföretagens mångmiljonvinster är naturligtvis lobbying till våra okunniga politiker och andra makthavare (frimurare & dylika) ekonomiskt mycket välmotiverat. Man skyddar sig själv och åsidosätter etik och moral om det inte passar egen makt och intresse. Skola, kyrka, politiker, vetenskap och massmedia gör oss tyvärr blinda för verkligheten.

Historiskt har Svenska staten gjort stora övergrepp på samerna och religion har ju tagit bort mycket av de naturliga kontakterna med naturväsen osv som mycket shamankunskaper bygger på. Och övergreppen fortsätter, samer är ju en liten minoritet och verkar mest i ett stort glestbebyggt land med värden stat och andra vill ha del av. Och då har maktens metoder föga av etik, moral och kärlek, Samma sak över hela världen.

Idag borde vi bry oss mer om miljö och klimat. Ingen politiker eller företagare verkar vilja fatta eller bry sig om miljön, mer än vad som passar deras image mot okunniga naiva väljare eller konsumenter. Ser man på naturen med det som borde vara gamla äkta shamanska ögon & öron och har en medveten dubbelriktad kommunikation med de naturväsen som har koll på hur naturen fungerar och reagerar, och ser hur de osynliga energierna där fungerar så borde man få ett och annat att fundera på.

Hur reagerar folk på typ alternativa idéer, som man inte lärt sig från barnsben eller i skolan?
Det verkar oftast vara så

att skeptiker som försöker ha vetenskaplig bakgrund
dels ofta vägrar eller har väldigt svårt att ens befatta sig med sådant
och de vill inte se på empiriska basdata av ovetenskaplig sort,
men som i sitt sammanhang borde få en "icke-låst" fri nyfiken hjärna att tänka efter

att de som redan är troende ofta ändå bara har delsanningar och letar och ser kanske bara sådant som kanske kan  bekräfta deras idéer och tro

Sa inte redan Einstein något i stil med
att man med gamla vetenskapen inte kommer någonstans när man vill försöka få grepp om den nya osynliga världen?
Det finns många personer, föreningar och organisationer, som låser sig och inför dessa frågor och inte kommer någonstans eftersom man dumt envisas med att det ska lösas på med gamla vetenskapliga måttstockar som inte passar för de nya dimensioner/frekvenser/världar (?) de osynliga energierna befinner sig i.  
Ett större företag skulle aldrig komma på idéen att inte kolla hur deras produkter fungerar och göra uppföljning på vettigast möjliga sätt. Men när det gäller alternativa områden med, för de flesta men inte alla, osynliga energier och intelligenser så tänker nästan ingen så. Även om det inte är så självklart lätt kan man mäta "osynliga" energier på olika sätt och det finns personer som ser dem. En del personer kan mer eller mindre bra även kommunicera med osynliga väsen, guider, ledsagare, spöken, naturväsen, änglar, utomjordingar. Där finns mycket kunskap att hämta, om man vill. Jfr de som pratar med djur, hundar, katter, hästar osv och får veta sanningar och problem som ägarna kan verifiera. Jag har varit med om allt jag berättar om ovan flera gånger och har träffat många som har dessa förmågor.

Fortsätt gärna att läsa om vindkraftverk i fjällen:
http://samer.vingar.se/same-vindkraftverk.htm

Läs mer om "den Osynliga världen" på t ex
http://jordstralningscentrum.se
http://adante.se
http://vingar.se
Gratis-prenumerera på Slagrutenytt som skriver om den osynliga världen och varje vecka har föredrag och kurser i Stockholm, men även om du bor långt därifrån så är det nyttigt att se vad det handlar om.
Läs gamla nummer och prenumerera på
http://slagrutenytt.vingar.se 
  

Mer om shamanism:  http://shaman.vingar.se
Mer om naturväsen:  http://devor.vingar.se
Mer om healing:  http://healing.vingar.se

 

Åter till SAME-sidan
SAME-Undersidor:

Samiskt hantverk
Frimärken med samisk anknytning
Samisk litteratur

Norska länkar och bilder
Same vykort
Shamanism
Vindkraftverk i fjällen & Miljö & Klimat
 
 
Till Laila Spiks hemsida
Till Shamanism-sidan
där det också finns info om samer

Till Indian-sidan

Till Eskimåer, maya, aboriginer, maori, gamla Egypten, vikingar...
Till Lappland
Till vingar.se